menu th-menu

Proppeanbud - spesialsortimentet

Som kjent er Namsos Audiosenter AS blitt tildelt anbud ørepropper i spesialsortimentet. Nå er rammeavtalen med staten v/NAV underskrevet og den 1. jan 2017 skal propper som sorterer under spesialsortiment sendes oss. Vi har et samarbeid med Hørselslaben AS Stjørdal, men alle bestillinger må sendes oss i Namsos. Tidligere ble spesialsortimentet assosiert med legeringer, pynt og keramiske produkter. Dette er ikke tilfellet i dag. 


Definisjonen er som følger:  
- Barn under 18 år 
– Personer med minst 60 dB nedsatt hørsel luftledningterskel ved 
500-1000-2000 Hz – mekaniske tap v/50 dB luft/ben gap ved samme frekvenser 
–Radikalopererte/mastoidektomerte.  Ta kontakt med oss direkte hvis det er spørsmål om anbudet.

Last ned rekvisisjon her.