menu th-menu

Proppeanbud - spesialsortimentet

Spesialsortimentet for generiske ørepropper har i 2019 gått til Hørselaben AS.    Namsos Audiosenter AS vil i denne sammenheng være underleverandør.

Hvis noen ønsker å lage propper på gamle avstøp kan bestillingen sendes til oss direkte.


Definisjonen er som følger:  
- Barn under 18 år 
– Personer med minst 60 dB nedsatt hørsel luftledningterskel ved 
500-1000-2000 Hz – mekaniske tap v/50 dB luft/ben gap ved samme frekvenser 
–Radikalopererte/mastoidektomerte.  Ta kontakt med oss direkte hvis det er spørsmål om anbudet.

Last ned rekvisisjon her.